EA1

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys + defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Haavat
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Kurssin pituus 16h (16 x 45 min). Jaetaan yleensä kahteen tai neljään päivään. Maksimi osallistujamäärä noin 15 henkilöä / kurssi.